Jak pisać kod w R?

Sekcja w budowie… W tym miejscu pojawi się poradnik korzystania z języka R.