Najbardziej szalona koncepcja bankowości centralnej

Michał Gamrot

2014/10/17

Amir Sufi:

Isn’t the craziest thing about monetary policy the fact that central bank must exchange money for financial securities?

Nigdy nie rozumiałem dlaczego banki centralne ograniczają się do kupna i sprzedaży aktywów finansowych. Dlaczego Fed, EBC albo Bank Japonii (przy zerowym ograniczeniu stop procentowych) nie decydują się na bezpośredni zakup aktywów niefinansowych. Mogliby kupić wiele rzeczy. Na przykład:

  1. Cristiano Ronaldo do Widzewa Łódź
  2. Nowego iPada mini dla mnie
  3. Podręczniki mainstreamowej makroekonomii dla Klubów Austriackiej Szkoły Ekonomii

Możliwości są nieskończone.