Alan Greenspan, nominalna kotwica USA

Michał Gamrot

2014/04/25

Frederic Mishkin w Monetary Policy Strategy pisze o istotnej roli kotwic nominalnych (ang. nominal anchor), koncentrując się oczywiście na agregatach monetarnych i inflacji1. Ponieważ Mishkin przez wiele lat był pracownikiem Fed (w tym członkiem FOMC zanim sprytnie odszedł z Fed 31 sierpnia 2008 roku), brak explicite kotwicy monetarnej w USA zapewne bardzo mu doskwierał. Na szczęście, według Mishkina Fed korzystał implicite z bardziej wyrafinowanej kotwicy.

Germany was able to create a strong nominal anchor with its monetary-targeting procedure. In the United States, the strong nominal anchor has been in the person of Alan Greenspan.

Niezła faza, nie?


  1. Tak na marginesie inflacja wcale nie jest zmienną wyłącznie nominalną — zależy od strumienia pieniądza i wielkości produkcji. Targetowanie przez bank centralny inflacji może więc być złą strategią w przypadku szoków podażowych.

    (cofnij)