Czytam, odświeżam umysł

Michał Gamrot

2014/04/24

Nie mam ostatnio za dużo czasu żeby cokolwiek napisać. Mam co prawda kilkanaście rozpoczętych wpisów, ale nie chcę ich publikować w obecnej formie. Postanowiłem więc, że tak jak inni blogerzy intelektualiści pochwalę się tym co danego dnia przeczytałem. Od dzisiaj postaram się to robić codziennie (wraz z krótkim komentarzem). Mam nadzieję, że nie skończy się to tak jak moje postanowienia noworoczne.

Dzisiaj przeczytałem co następuje:

  1. David Glasner (2011) The Fisher Effect Under Deflationary Expectations (link) – Genialny artykuł Glasnera (autora bloga Uneasy Money o wpływie oczekiwań deflacyjnych na realną stopę procentową (i w konsekwencji wycenę aktywów finansowych) w warunkach zerowego ograniczenia nominalnych stóp procentowych. Swego czasu do tego artykułu odnieśli się Brad DeLong i Paul Krugman wskazując na konieczność zwiększenia celu inflacyjnego w USA. Ja osobiście uważam, że wystarczyłoby wprowadzenie targetu dla NGDP, ale to już temat na dłuższy wpis.

  2. Ronald W Batchelder, David Glasner (1991) Pre-Keynesian Monetary Theories of the Great Depression: What Ever Happened to Hawtrey and Cassel (link) – Krótkie wprowadzenie do teorii monetarnych Hawtreya i Cassela. Kiedyś napiszę o tym cały post (a kto wie może i cały rozdział w moim doktoracie).